o szkłóce

Gospodarstwo Szkółkarskie Machaj produkuje drzewka owocowe wszystkich gatunków, krzewy jagodowe (sadzonki porzeczek), podkładki i zrazy.

Oferujemy bardzo szeroki dobór odmianowy wybiegając naprzeciw wymaganiom rynkowym. Produkowany materiał szkółkarski jest zdrowy i wolny od wirusów-kwalifikowany przez Inspekcję Nasienną w której posiadamy numer ewidencyjny: 10/15/87. W gospodarstwie posiadamy własne kwalifikowane mateczniki podkłądek i kwalifikowany sad zraźnikowy. Część oczek do produkcji kupujemy w kraju i sprowadzamy z zagranicy, oczywiście z dokumentami potwierdzającymi ich pochodzenie i zdrowotność. Istnieje możliwość przechowania zakupionego przez naszych nabywców materiału szkółkarskiego do wiosny w naszych chłodniach. Na życzenie możemy dowieź również ten materiał własnym transportem.

Gospodarstwo Szkółkarskie Machaj jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy SPS (dawne SPWJMS), praktycznie od samego początku jego powstania. SPS skupia w swoich szeregach największe i najbardziej prestiżowe gospodarstwa szkółkarskie w naszym kraju.

Nasza praca i inwestycje w gospodarstwie mają na celu uzyskanie zadowolenia z Waszych sadów. Aby mieć uznanie u Państwa musimy spełnić dwa podstawowe warunki:
- mieć dobry towar i dobrą cenę i staramy się z tego wywiązywać

"jakość i rozsądna cena gwarancją Twojego zadowolenia" to nasza dewiza

Sprawdźcie czy tak jest !


Zapraszamy do zakupów w naszej szkółce
Piotr Machaj