Grusze

Na podkładce pigwa S1
  • Bera Hardy
  • Konferencja klon 202 (zdecydowanie większa od zwykłej konferencji)

Na podkładce pigwa S1/wstawka Bera Hardy
  • Faworytka
  • Konferencja klon 202 (zdecydowanie większa od zwykłej konferencji)

Na podkładce Gusza Kaukaska
  • Konferencja klon 202 (zdecydowanie większa od zwykłej konferencji)
  • Wyżnica