Kolejny Projekt Badawczy w naszym gospodarstwie

Kolejny Projekt Badawczy w naszym gospodarstwie realizowany przez Instytut Ogrodnictwa ze Skierniewic. Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Ramach Programu CoreOrganicPlus.